Orly's Pulse Garden - Everyday I Kick Myself

bemanningsföretag stockholm

Det finns många olika typer av bemanning, vilka inriktar sig på olika sorters branscher. Man arbetar givetvis inte identiskt i alla branscher. Hur många bemanningsföretag i Stockholm finns det egentligen? Om detta tvistar de lärde och vi vågar oss inte ens på att göra en ungefärlig gissning. Frågan är vad som är definitionen på ett bemanningsföretag. Idag finns det väldigt nischade bemanningsföretag och så finns det de som har lite bredare område. Gemensamt är att varje företag ändå kan sägas ha sin egen inriktning, vård, forskning, teknik.